Room lay a train of ills. De zee rolt heure lichtende golven als zilveren slangen.